Oferta
 
Oczyszczalnie i drenaż

Oczyszczalnia biologiczna

Oczyszczalnie biologiczne posiadają kilka niewątpliwych zalet. Przede wszystkim zapewniają dużo bardziej efektywne oczyszczanie ścieków bytowych niż oczyszczalnie drenażowe. Ponadto można je stosować również wówczas, gdy grunt jest nieprzepuszczalny (bez wykonywania kosztownych nasypów lub studni chłonnych) - odbiornikiem oczyszczonych ścieków mogą być np. wody powierzchniowe.


Firma Piękny Ogród oferuje państwu kompaktowe oczyszczalnie biologiczne, w przypadku których wszystkie elementy (osadnik wstępny, komora biologiczna oraz osadnik wtórny) zblokowane są w pojedynczym zbiorniku. Oczyszczalnia taka zajmuje bardzo mało miejsca, co czyni ją idealnym rozwiązaniem w przypadku działki o niewielkiej powierzchni. Woda uzyskana w ten sposób idealnie nadaje się na podlewanie ogrodu.

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków
Drenaż i odwodnienia
Drenaż i odwodnienia
Kiedy potrzebujemy zrobić drenaż?

Drenaż opaskowy potrzebny jest zawsze wtedy, gdy budynek usytuowany jest na zboczu wzgórza lub w pobliżu wysokiej skarpy. Także wówczas, gdy dom wymaga wykonania szerokich ław fundamentowych na skutek występowania dużych obciążeń lub podłoża o niewielkiej nośności.

Drenaż odprowadzający

Co prawda, drenaż wymaga zamówienia odrębnego projektu wykonanego przez inżyniera budownictwa wodnego, specjalistę od melioracji lub geotechnika, ale za to nie wpływa na zasadniczy projekt domu (układ warstw w przegrodach budowlanych pozostaje praktycznie bez zmian). W dokumentacji muszą być określone następujące dane:

  • materiał, z jakiego należy wykonać rury drenarskie i ich średnica;
  • układ rur drenarskich z zaznaczonymi spadkami i poziomem posadowienia;
  • liczba oraz wielkość (średnica, głębokość) studzienek kontrolnych;
  • rodzaj materiału, jakiego należy użyć do obsypkifiltracyjnej (zwykle żwir o odpowiedniej frakcji);
  • rodzaj materiału, z którego będzie wykonana zasypka wykopu (piasek, żwir, pospółka, czy grunt z wykopu);
  • rodzaj materiału filtracyjnego, który będzie układany wzdłuż ścian (żwir, płyty drenujące, folia wytłaczana z geowłókniną itp.);
  • sposób odprowadzenia i zagospodarowania wody z drenażu (kanalizacja deszczowa, rzeka, rów melioracyjny, studnia chłonna itp.).

tel.: 0-512-070-729
e-mail:
© 2008 Projekty i realizacja PIĘKNY OGRÓD
Projekt & cms: www.zstudio.pl